Тепловий процес турбіни електростанції
Контактні дані Москва, Кулаків п., 9А
Телефон: +7 (495) 603 95 73
Факс: +7 (495) 629 85 53
Пристрій конденсатора

Пристрій конденсатораКонденсаційні установки парових турбін. Принципова схема. Конденсаційної установки. Пристрій конденсатора. Конденсатор - теплообмінний апарат, призначений...
Тиск пари Тиск париОднак ці зміни не небезпечні як за умовами надійності упорного підшипника, так і за умовами перевантаження регулюючого щабля. При підвищеному початковому тиску пари крім режиму з повністю відкритими регулювальними клапанами...
Турбіни із протитиском Турбіни із протитискомТурбіни із проміжним регульованим відбором пари: Конденсаційні турбіни з регульованими відборами пари можуть одночасно задовольняти зовнішніх споживачів електричною енергією й теплотою, тому вони одержали широке...
Статор парової турбіни Статор парової турбіниЗварений ротор виготовляють із окремих дисків і кінцевих частин, що з'єднуються кільцевими зварювальними швами за спеціальною технологією. Як і в збірного ротора, радіальні розміри звареного ротора не обмежуються технологічними...
Робота турбогенераторів Робота турбогенераторівПаралельна робота турбогенераторів: Для того щоб при перерозподілі навантаження між паралельно працюючими турбінами частота мережі залишалася незмінної, необхідно впливом на механізми керування обох турбін...
Пристрій конденсатора

Теплові процеси в конденсаторі. У конденсатор, як відзначалося вище, надходить не чиста пара, а суміш пари з газами, що не конденсуються (в основному з повітрям), що прийнято називати пароповітряною сумішшю. Відношення кількості повітря, що попадає в конденсатор, до кількості конденсируемого пари називають відносним змістом повітря е. Значення е залежить від якості монтажу й догляду за конденсаційною установкою, її типу, потужності, навантаження, конструктивних розмірів і інших факторів.

Присутність повітря в конденсаторі відбивається на теплових процесах, що відбуваються в ньому. Розглянемо вплив присосів повітря на розподіл парціальних тисків у конденсаторі. У конденсатор, як правило, надходить волога пара, температура конденсації якого однозначно визначається парціальним тиском пари: меншому парціальному тиску пара відповідає менша температура насичення.

Таким чином, у міру руху пароповітряної суміші до місця отсоса й конденсації пари температура пари в конденсаторі зменшується, тому що знижується парціальний тиск насиченої пари. Це відбувається через присутність повітря й зростання його відносного змісту в пароповітряній суміші, а також наявності парового опору конденсатора й зниження загального тиску пароповітряної суміші. Особливо помітний вплив на температуру пари повітря робить у зоні отсоса пароповітряної суміші

Процес конденсації пари умовно можна розділити на два етапи: перший, характеризуемый відсутністю скільки-небудь помітного впливу повітря на температуру пари, і другий, де цей вплив починає різко проявлятися. Вплив повітря на другому етапі процесу конденсації позначається не тільки на зниженні температури пари, але й на інтенсивності процесу теплопередачі від пароповітряної суміші до охолодної води.

Оскільки умови теплопередачі в початковій і кінцевій стадіях процесу конденсації різні, то для кожної з них у конденсаторі є своя теплообмінна поверхня, сконструйована з обліком властивих їй особливостей: зона масової конденсації, що забезпечує протікання першого етапу процесу, при якому конденсується основна маса пари при мізерно малій зміні температури, і повітроохолоджувач, призначений для зниження кількості пари, що відсмоктується, у пароповітряній суміші.
Copyright (c) 2009