Тепловий процес турбіни електростанції
Контактні дані Москва, Кулаків п., 9А
Телефон: +7 (495) 603 95 73
Факс: +7 (495) 629 85 53
Пристрій конденсатора

Пристрій конденсатораКонденсаційні установки парових турбін. Принципова схема. Конденсаційної установки. Пристрій конденсатора. Конденсатор - теплообмінний апарат, призначений...
Тиск пари Тиск париОднак ці зміни не небезпечні як за умовами надійності упорного підшипника, так і за умовами перевантаження регулюючого щабля. При підвищеному початковому тиску пари крім режиму з повністю відкритими регулювальними клапанами...
Турбіни із протитиском Турбіни із протитискомТурбіни із проміжним регульованим відбором пари: Конденсаційні турбіни з регульованими відборами пари можуть одночасно задовольняти зовнішніх споживачів електричною енергією й теплотою, тому вони одержали широке...
Статор парової турбіни Статор парової турбіниЗварений ротор виготовляють із окремих дисків і кінцевих частин, що з'єднуються кільцевими зварювальними швами за спеціальною технологією. Як і в збірного ротора, радіальні розміри звареного ротора не обмежуються технологічними...
Робота турбогенераторів Робота турбогенераторівПаралельна робота турбогенераторів: Для того щоб при перерозподілі навантаження між паралельно працюючими турбінами частота мережі залишалася незмінної, необхідно впливом на механізми керування обох турбін...
Турбіни із протитиском
Турбіни із проміжним регульованим відбором пари: Конденсаційні турбіни з регульованими відборами пари можуть одночасно задовольняти зовнішніх споживачів електричною енергією й теплотою, тому вони одержали широке поширення.

На відміну від турбін із протитиском, у турбін з регульованими відборами пари виробіток електричної енергії не залежить від теплового навантаження. Турбіни з регульованим відбором пари мають деякі особливості, які необхідно враховувати при їхньому проектуванні й експлуатації

Для турбін з відбором пари характерним є різноманіття можливих режимів роботи. Залежно від теплового навантаження прийнято розрізняти дві групи режимів: конденсаційні й теплофікаційні. Режим роботи турбіни, коли витрата пари в регульований відбір дорівнює нулю, називають конденсаційним. Він ідентичний режиму роботи конденсаційної турбіни. Теплофікаційні режими характеризуються наявністю теплового навантаження.

Залежно від її характеру турбіни можуть мати режим роботи з теплового або електричного графіка. При роботі турбіни за графіком електрична потужність визначається тепловим навантаженням і не може бути змінена без відповідної зміни теплового споживання. На таких режимах регулювальні органи ЧНД перебувають у нерухливому положенні, а зміна навантаження теплового споживача й потужності турбіни забезпечується органами паророзподілу ЧВД.

При цьому можливий режим роботи турбіни із протитиском, коли регулювальні органи ЧНД закриті й вся пара направляється в регульований відбір. У такому режимі через ЧНД примусово пропускається деяка кількість пари для відводу теплоти тертя й вентиляції обертових елементів ротора. На режимах роботи турбіни за графіком регулювальні органи ЧНД можуть мати довільний ступінь відкриття.

Для турбін з регульованим відбором пари, що працюють за графіком з незалежним завданням електричного навантаження, характерна наявність теплового навантаження, що обмежує можливість зниження електричної потужності нижче деякого мінімального значення, обумовленого регульованим відбором пари, і можливість збільшувати електричну потужність аж до максимальної за рахунок пропуску пари в конденсатор. Різноманіття можливих режимів роботи турбін з відбором пари визначає зміна в широкому діапазоні кількості пари, що протікає через ЧВД.
Copyright (c) 2009