Тепловий процес турбіни електростанції
Контактні дані Москва, Кулаків п., 9А
Телефон: +7 (495) 603 95 73
Факс: +7 (495) 629 85 53
Пристрій конденсатора

Пристрій конденсатораКонденсаційні установки парових турбін. Принципова схема. Конденсаційної установки. Пристрій конденсатора. Конденсатор - теплообмінний апарат, призначений...
Тиск пари Тиск париОднак ці зміни не небезпечні як за умовами надійності упорного підшипника, так і за умовами перевантаження регулюючого щабля. При підвищеному початковому тиску пари крім режиму з повністю відкритими регулювальними клапанами...
Турбіни із протитиском Турбіни із протитискомТурбіни із проміжним регульованим відбором пари: Конденсаційні турбіни з регульованими відборами пари можуть одночасно задовольняти зовнішніх споживачів електричною енергією й теплотою, тому вони одержали широке...
Статор парової турбіни Статор парової турбіниЗварений ротор виготовляють із окремих дисків і кінцевих частин, що з'єднуються кільцевими зварювальними швами за спеціальною технологією. Як і в збірного ротора, радіальні розміри звареного ротора не обмежуються технологічними...
Робота турбогенераторів Робота турбогенераторівПаралельна робота турбогенераторів: Для того щоб при перерозподілі навантаження між паралельно працюючими турбінами частота мережі залишалася незмінної, необхідно впливом на механізми керування обох турбін...
Система захисту турбіни

Підвищенні вібрації підшипників турбоагрегату; підвищенні температури свіжої пари або різкому її зниженні; підвищенні рівня води у ПВД і деяких інших порушеннях режиму роботи турбоустановки, що загрожують ушкодити встаткування й вимагають екстрена зупинка турбіни, а в багатьох випадках відключення всього енергоблоку. Найважливішою вимогою, пропонованою до пристроїв технологічних захистів, є надійність дії, обумовлена як по відмовах у роботі, так і по помилкових спрацьовуваннях.

Основними способами підвищення надійності системи захисти є вдосконалювання її компонентів і застосування декількох каналів захисту. Схема їхнього включення вибирається залежно від наслідків, до яких може привести відмову або помилкове спрацьовування захисту. Найбільш простий є схема "один з одного", що використовує один прилад або пристрій, що спрацьовують при досягненні контрольованим параметром заданої установки.

Для зашитий, відмова в роботі яких загрожує важкими ушкодженнями встаткування, а виходить, і збитками більше значними, чим при помилковому спрацьовуванні, таких, як, наприклад, захисти від неприпустимого осьового зрушення ротора або зниження вакууму в конденсаторі, надійність приладів (реле осьового зрушення, вакуум-реле) повинна бути особливо висока саме відносно відмов.

У тих випадках, коли безпека встаткування значною мірою забезпечується безвідмовністю захисту, а помилкові спрацьовування або малоймовірні, або не ведуть до важких наслідків, найбільш кращої є схема "один із двох", у якій пристрою з однаковою установкою спрацьовування включені паралельно (. Так виконується, зокрема, захист турбіни від неприпустимого підвищення частоти обертання.

Найменша ймовірність помилкових спрацьовувань досягається в схемі "два із двох", коли прилади включаються послідовно, що однак, пов'язане з помітним підвищенням імовірності відмов у роботі. Найбільш універсальної, що забезпечує висока надійність як по правильним, так і по помилкових спрацьовуваннях, є схема "два із трьох". Ця схема також дає можливість проводити перевірку апаратури на працюючому встаткуванні без відключення захисту й забезпечує найбільшу живучість в аварійних ситуаціях.
Copyright (c) 2009