Тепловий процес турбіни електростанції
Контактні дані Москва, Кулаків п., 9А
Телефон: +7 (495) 603 95 73
Факс: +7 (495) 629 85 53
Пристрій конденсатора
propeller.pp.ua
Пристрій конденсатораКонденсаційні установки парових турбін. Принципова схема. Конденсаційної установки. Пристрій конденсатора. Конденсатор - теплообмінний апарат, призначений...
Тиск пари Тиск париОднак ці зміни не небезпечні як за умовами надійності упорного підшипника, так і за умовами перевантаження регулюючого щабля. При підвищеному початковому тиску пари крім режиму з повністю відкритими регулювальними клапанами...
Турбіни із протитиском Турбіни із протитискомТурбіни із проміжним регульованим відбором пари: Конденсаційні турбіни з регульованими відборами пари можуть одночасно задовольняти зовнішніх споживачів електричною енергією й теплотою, тому вони одержали широке...
Статор парової турбіни Статор парової турбіниЗварений ротор виготовляють із окремих дисків і кінцевих частин, що з'єднуються кільцевими зварювальними швами за спеціальною технологією. Як і в збірного ротора, радіальні розміри звареного ротора не обмежуються технологічними...
Робота турбогенераторів Робота турбогенераторівПаралельна робота турбогенераторів: Для того щоб при перерозподілі навантаження між паралельно працюючими турбінами частота мережі залишалася незмінної, необхідно впливом на механізми керування обох турбін...
Процес охолодження
Її побудова виконується так само, як і для турбіни з одним відбором пари. Нижньою границею цієї діаграми служить лінія виробничого відбору. Зверху діаграма обмежена лініями максимальних витрат пари на турбіну й у виробничий відбір а також лінією, що характеризує кількість пари, що входить у ЧСД.

У нижньому квадранті по будується лінія, що зв'язує нижній опалювальний відбір з додатковою потужністю, і наноситься сітка паралельних їй прямих. Крім того, тут же наносяться обмежувальні лінії для теплофікаційного відбору. Вони зображують максимально можливу витрату виробничого відбору який визначається із загального парового балансу турбіни за умови, щоб витрата пари на виході зі ЧСД не перевищував витрату теплофікаційного відбору на значення, необхідне для охолодження щаблів ЧНД.

Побудова цих обмежувальних ліній виконують у такий спосіб: з довільно обраних крапок для того самого значення проводять вертикально лінії долілиць. Крапки перетинання цих ліній зі значеннями, підрахованими по формулі, з'єднують для одного значення, що є границею можливих режимів. Знизу від її робота турбіни неприпустима через.

Загальна витрата пари на турбіну відповідно до знаходять підсумовуванням витрат пари, отриманих у другому й третьому квадрантах. У третьому квадранті наносять також лінію чисто конденсаційного режиму турбіни без теплового навантаження, що лежить нижче ліній. Приведемо приклади використання діаграми режимів турбіни із двома опалювальними відборами пари: визначення потужності турбіни й витрати пари при роботі турбіни за графіком і при відомих тепловому навантаженні gT і температурі мережної води.

За заданим значенням проводять у квадрантах ламану ABCDE. У квадранті в крапці знаходять витрату пари у квадранті в крапці - потужність турбіни; визначення витрати пари на турбіну, що працює по конденсаційному режимі, при відомих тепловому навантаженні, потужності й температурі мережної води. За заданим значенням аналогічно попередньому завданню визначають потужність, вироблювану теплофікаційним потоком пари.

Різниця між заданою потужністю й знайденим значенням визначає потужність, що розвивається конденсаційним потоком пари. Тоді, проводячи із крапки лінію, залежності перетинання з лінією знаходять витрату конденсаційного потоку. Витрата пари на турбіну визначають підсумовуванням значень; визначення витрати пари на турбіну при роботі її на чисто конденсаційному режимі ПО заданій потужності. У квадранті по відомій потужності й кривій визначають шукане значення витрати пари.
Copyright (c) 2009