Тепловий процес турбіни електростанції
Контактні дані Москва, Кулаків п., 9А
Телефон: +7 (495) 603 95 73
Факс: +7 (495) 629 85 53
Пристрій конденсатора Доставка пгс в новосибирске
prorabotka.pp.ua
Пристрій конденсатораКонденсаційні установки парових турбін. Принципова схема. Конденсаційної установки. Пристрій конденсатора. Конденсатор - теплообмінний апарат, призначений...
Тиск пари Тиск париОднак ці зміни не небезпечні як за умовами надійності упорного підшипника, так і за умовами перевантаження регулюючого щабля. При підвищеному початковому тиску пари крім режиму з повністю відкритими регулювальними клапанами...
Турбіни із протитиском Турбіни із протитискомТурбіни із проміжним регульованим відбором пари: Конденсаційні турбіни з регульованими відборами пари можуть одночасно задовольняти зовнішніх споживачів електричною енергією й теплотою, тому вони одержали широке...
Статор парової турбіни Статор парової турбіниЗварений ротор виготовляють із окремих дисків і кінцевих частин, що з'єднуються кільцевими зварювальними швами за спеціальною технологією. Як і в збірного ротора, радіальні розміри звареного ротора не обмежуються технологічними...
Робота турбогенераторів Робота турбогенераторівПаралельна робота турбогенераторів: Для того щоб при перерозподілі навантаження між паралельно працюючими турбінами частота мережі залишалася незмінної, необхідно впливом на механізми керування обох турбін...
Гідравлічна частина
Для ослаблення цього ефекту вихідний сигнал НКН на розвантаження турбіни обмежений значенням, що допускає зміну положення регулювальних клапанів тільки на 20-30 %. Це обмеження знімається при відключенні генератора від мережі (контакти БРФ), при частоті обертання вище 1,02 (контакти РЧ) і по сигналі пристроїв противоаварийной автоматики енергосистеми (контакти ПА).

Сигнал НКН досить ефективний також і при скиданнях навантаження, тому що зменшує динамічне підвищення частоти обертання турбіни. Утримання турбіни на холостому ходу після скидання навантаження з відключенням генератора від мережі є найважливішим елементом противоразгонной захисту турбіни.

Із цією метою в ЭЧСР включені три блоки: дифференциатора, релейної форсировки й попередньої зашиті. У дифференциаторе формується сигнал, пропорційний прискоренню ротора турбіни. При прискоренні, більшому деякого обраного значення, наприклад викликаного скиданням навантаження, рівної ("відсічення" по прискоренню), дифференциатор подає потужний імпульс, що форсує, на закриття регулювальних клапанів турбіни.

При скиданні повного навантаження цей сигнал дорівнює 48, де за одиницю вихідного сигналу прийнятий сигнал, що приводить до переміщення клапанів від положення при номінальному навантаженні до положення при холостому ході ("сигнал на нерівномірність"). Для того щоб запобігти необґрунтованому розвантаженню турбогенератора при короткочасних підвищеннях частоти обертання, викликаних короткими замиканнями, що відключаються, у зовнішній мережі.

Дифференциатор включається за допомогою контактів РЧ спеціального реле частоти тільки у випадку, коли. Крім того, це блокування дозволяє виключити вплив дифференциатора на турбіну при невеликих синхронних хитаннях генератора в енергосистемі, що по тимі ж причинам, що й розглянуте раніше вплив блоку НКН, також може привести до необґрунтованої , а іноді й небезпечної для енергосистеми розвантаженню турбіни.

Деяке додаткове зменшення динамічного перерегулювання частоти обертання при скиданнях навантаження досягається за допомогою блоку релейної форсировки, що прискорює закриття регулювальних клапанів турбіни по сигналі від блок контактів вимикача генератора, на 0,06-0,08 з випереджальний сигнал дифференциатора. Вихідний сигнал БРФ із амплітудою імпульсу, в 4 рази перевищуючу амплітуду сигналу на нерівномірність, і тривалістю близько 0,5 із забезпечує рух сервомоторів регулювальних клапанів з максимальною швидкістю.
Copyright (c) 2009