Тепловий процес турбіни електростанції
Контактні дані Москва, Кулаків п., 9А
Телефон: +7 (495) 603 95 73
Факс: +7 (495) 629 85 53
Пристрій конденсатора

Пристрій конденсатораКонденсаційні установки парових турбін. Принципова схема. Конденсаційної установки. Пристрій конденсатора. Конденсатор - теплообмінний апарат, призначений...
Тиск пари Тиск париОднак ці зміни не небезпечні як за умовами надійності упорного підшипника, так і за умовами перевантаження регулюючого щабля. При підвищеному початковому тиску пари крім режиму з повністю відкритими регулювальними клапанами...
Турбіни із протитиском Турбіни із протитискомТурбіни із проміжним регульованим відбором пари: Конденсаційні турбіни з регульованими відборами пари можуть одночасно задовольняти зовнішніх споживачів електричною енергією й теплотою, тому вони одержали широке...
Статор парової турбіни Статор парової турбіниЗварений ротор виготовляють із окремих дисків і кінцевих частин, що з'єднуються кільцевими зварювальними швами за спеціальною технологією. Як і в збірного ротора, радіальні розміри звареного ротора не обмежуються технологічними...
Робота турбогенераторів Робота турбогенераторівПаралельна робота турбогенераторів: Для того щоб при перерозподілі навантаження між паралельно працюючими турбінами частота мережі залишалася незмінної, необхідно впливом на механізми керування обох турбін...
Діаграми режимів

До складу діаграми режимів входять також деякі допоміжні криві: залежності температури живильної води від витрати свіжої пари, а також можливого мінімального тиску в регульованому відборі від витрат пари й відбору й ін. Основна діаграма може бути виконана з високою точністю, оскільки число змінних обмежене. Поправочні криві виконують звичайно з деякою погрішністю.

Однак погрішність поправочної кривої незначно збільшує загальну погрішність діаграми режимів, тому що абсолютне значення самих виправлень становить, як правило, кілька відсотків загальної потужності турбіни. Наявність діаграми режимів дозволяє графічно встановити зв'язок між параметрами рівняння й виділити область можливих режимів роботи турбоустановки. Наочність подання, зручність користування й достатня точність визначили широке використання діаграми режимів при проектуванні й експлуатації теплових електростанцій.

Графічно побудова лінії конденсаційного режиму виробляється по двох крапках: крапці, ордината якого відповідає максимальній витраті пари, що йде в конденсатор, при номінальній електричній потужності, і крапці визначальна витрата пари на турбіну при нульовій потужності (холостому ході). На осі абсцис лінія конденсаційного режиму, що проходить через крапки відтинає відрізок, що умовно визначає втрати потужності турбіни на подолання опору холостого ходу.

Це пояснюється значно меншим теплоперепадом у турбіні до відбору в порівнянні з повним теплоперепадом до конденсатора й відповідно більшою питомою витратою пари. Наближена залежність витрати пари від потужності у випадку, коли вся пара після ЧВД надходить у відбір, у діаграмі режимів зображується прямою лінією, що проходить через крапку, що характеризує втрату потужності на холостому ході, і крапку, у якій, що лежить на лінії конденсаційного режиму, відповідає режиму роботи з максимальною витратою пари через турбіну.

У дійсності при роботі турбіни із протитиском через конденсатор пропускається незначна витрата пари, що визначається умовами надійної роботи елементів ЧНД турбіни (5-10 % витрати пари на турбіну). Як лінія режимів роботи турбіни із протитиском і мінімальною витратою пари в конденсатор, що задовольняє рівнянню, варто розглядати пряму, паралельну й розташовану нижче неї. Ордината крапки характеризує мінімальну витрату пари в конденсатор. Характеристики турбіни з постійним відбором пари будують по рівнянню.

Лівою границею характеристик турбіни при служить лінія роботи турбіни із протитиском, на якій (при відсутності нерегульованих відборів пари), а правої - лінія постійної номінальної потужності турбіни. Верхня частина діаграми режимів обмежується відрізком на лінії максимальної витрати пари через турбіну const між лініями. Номінальний відбір пари відповідає номінальний електричній потужності й максимальній витраті пари на турбіну.
Copyright (c) 2009