Тепловий процес турбіни електростанції
Контактні дані Москва, Кулаків п., 9А
Телефон: +7 (495) 603 95 73
Факс: +7 (495) 629 85 53
Пристрій конденсатора Отсыпка участка грунтом
propeller.pp.ua
Пристрій конденсатораКонденсаційні установки парових турбін. Принципова схема. Конденсаційної установки. Пристрій конденсатора. Конденсатор - теплообмінний апарат, призначений...
Тиск пари Тиск париОднак ці зміни не небезпечні як за умовами надійності упорного підшипника, так і за умовами перевантаження регулюючого щабля. При підвищеному початковому тиску пари крім режиму з повністю відкритими регулювальними клапанами...
Турбіни із протитиском Турбіни із протитискомТурбіни із проміжним регульованим відбором пари: Конденсаційні турбіни з регульованими відборами пари можуть одночасно задовольняти зовнішніх споживачів електричною енергією й теплотою, тому вони одержали широке...
Статор парової турбіни Статор парової турбіниЗварений ротор виготовляють із окремих дисків і кінцевих частин, що з'єднуються кільцевими зварювальними швами за спеціальною технологією. Як і в збірного ротора, радіальні розміри звареного ротора не обмежуються технологічними...
Робота турбогенераторів Робота турбогенераторівПаралельна робота турбогенераторів: Для того щоб при перерозподілі навантаження між паралельно працюючими турбінами частота мережі залишалася незмінної, необхідно впливом на механізми керування обох турбін...
Діаграми режимів
Застосування убудованих пучків у конденсаторах теплофікаційних турбін: У турбінах з регульованим відбором пари при режимах роботи з тепловим навантаженням не допускається нульовий пропуск пари в конденсатор. Мінімальний пропуск, що служить для охолодження щаблів ЧНД, визначається конструкцією турбіни й режимом її роботи (вакуум, тиск у камері відбору). Теплота пари, що надходить у конденсатор, передається циркуляційній воді й не використовується в циклі електростанції.

Циркуляційній воді передається також теплота пари, що надходить у теплообмінники, що перебувають на лінії рециркуляції: чепцевий підігрівник і холодильники ежекторів. Для утилізації цієї теплоти частина поверхні конденсатора виділяється в спеціальний теплофікаційний пучок. У трубки пучка передбачене підведення як циркуляційної води, так і води теплових мереж. Площа поверхні убудованого пучка становить приблизно загальної площі поверхні конденсатора.

До основного пучка труб конденсатора передбачене підведення тільки циркуляційної води, а до убудованого пучка циркуляційної води й води теплових мереж. Інше встаткування турбоустановки має те ж призначення й позначення, як і в турбінній установці із двоступінчастим відбором пари. При режимі роботи з конденсаційним виробітком електроенергії в основний і убудований пучки надходить тільки циркуляційна вода. При роботі з теплового графіка підвід циркуляційної води до основного й убудованого пучків відключається й убудований пучок прохолоджується мережний або водою.

У цьому випадку регулювальний орган ЧНД закритий і турбіна працює в режимі, аналогічному режиму роботи турбіни із протитиском. Одночасно виключається можливість незалежного завдання теплового й електричного навантажень, тому що електрична потужність турбіни при такому режимі роботи визначається значенням і параметрами теплового навантаження. Переклад турбіни на роботу з використанням убудованого пучка викликає перерозподіл тисків і теплоперепадов по щаблях.

У ЧНД турбіни внаслідок погіршення вакууму в конденсаторі різко знижується розташовуваний теп лоперепад, і її щабля працюють із більшим відношенням швидкостей і/з і меншим. В окремих випадках втрати енергії в ЧНД перевищують її розташовуваний теплоперепад, тоді щабля ЧНД працюють із негативним КПД і споживають потужність. При таких режимах за рахунок зростання температури пари, що проходить через ЧНД, погіршується температурний режим вихідного патрубка турбіни. Діаграми режимів: Рівняння графічно представляється на площині в тому випадку, якщо число змінних не перевищує трьох.

У противному випадку зображення діаграми режимів на площині може бути отримано тільки при заміні дійсного взаємозв'язку змінних наближеними залежностями, що вносить погрішність у діаграму тим більшу, ніж більше число змінних у рівнянні. Тому доцільно обмежити число незалежних параметрів, що беруть участь у діаграмі режимів. При цьому варто враховувати, що вплив окремих параметрів на потужність не однаково.

Для забезпечення кінцевої високої точності діаграму режимів виконують у вигляді декількох самостійних графіків. Основний графік, звичайно називаний діаграмою режимів, виражає залежність між потужністю турбіни й витратою пари. Додаткові графіки, називані поправочними кривими до діаграми режимів, визначають вплив зміни кожного з інших параметрів рівняння на потужність турбіни.
Copyright (c) 2009